Zelftest Python

Omdat we voor Module 2 (en 3) van de nascholing een basiskennis Python verwachten, voorzien we hieronder een zelftest waarmee je je kennis van Python kan toetsen.


1 Los eerst alle onderstaande vragen één voor één op. Voor een aantal vragen mag je geen computer gebruiken, voor andere vragen dan weer wel, maar het is een goed idee om ook voor die vragen enkel pen en papier te gebruiken!

Neem voldoende de tijd.

2 Controleer daarna zorgvuldig je antwoorden:

3 Beslis nu zelf of je het nodig hebt om je kennis van Python nog wat bij te scholen :-)