Fruit - oplossing

Dit komt er in elk van de gevallen op het scherm:

De laatste waarde is misschien een verrassing. De tweede if kijkt immers naar de nieuwe waarde van fruit nadat de eerste if is afgewerkt, en heeft op dat moment dus de waarde "naan". De lengte van "naan" is kleiner dan 4, dus we voegen er achteraan een "xx" aan toe.

Tip Wanneer je onderscheid wil maken tussen meerdere gevallen, gebruik je in vele gevallen beter een if…elif…else constructie, zoals hieronder (in dit eenvoudige geval weliswaar zonder else-gedeelte):

fruit = ...
if len(fruit) > 5:
    fruit = fruit[2:]
elif len(fruit) < 5:
    fruit = fruit + "xx"
print(fruit)

→ Naar de vraag