Zonder lijst? - oplossing

Zowel (A), (B) als (C) kunnen zonder lijst. (D) niet - je moet eerst het gemiddelde berekenen en dan opnieuw alle getallen overlopen.

Dat (B) zonder lijst kan is misschien verrassend. Het volgende programma toont hoe dit kan:

max = float(input()) # het eerste getal geldt als voorlopig maximum 
aantal = 1      # en het komt nu al één keer voor 
for i in range(2,1000): 
  getal = float(input()) 
  if getal == max: 
    aantal = aantal + 1 
  elif getal > max: 
    max = getal 
    aantal = 1 
print (aantal) 

→ Naar de vraag