Kassa

Je staat aan de kassa met een winkelwagen vol producten. De kassabediende scant de prijzen van de producten in. Na het inscannen tikt ze de toets 0 in. Op het scherm verschijnt de prijs van het duurste product.

Gevraagd

Schrijf een programma die aan de gebruiker prijzen van producten vraagt. De prijzen zijn steeds groter dan 0. Van zodra de gebruiker een prijs kleiner dan of gelijk aan 0 opgeeft, stopt het programma. Het programmma toont dan de hoogste prijs op het scherm. Tikt de gebruiker onmiddellijk een ongeldige prijs in, dan verschijnt de boodschap De winkelwagen was leeg.

Voorbeelden

Geef prijs: 7.26
Geef prijs: 13.99
Geef prijs: 5
Geef prijs: 4.88
Geef prijs: 0
Hoogste prijs:  13.99
Geef prijs: 0
De winkelwagen was leeg

→ Terug naar de opgaven