Fruit

(Zonder gebruik van de computer)

Bekijk het volgende Python-fragment

fruit = ...
if len(fruit) > 5:
    fruit = fruit[2:]
if len(fruit) < 5:
    fruit = fruit + "xx"
print(fruit)

Wat wordt er telkens afgedrukt wanneer fruit de volgende waarden bevat?

→ Terug naar de opgaven