Half puntje

Het volgende programma berekent de som 1+2+3+…+n waarbij n een positief getal is dat we inlezen. Is het getal n negatief, dan wordt in de plaats –n als grens gebruikt, is het getal n nul, dan is het resultaat 0.

n = abs(int(input()))
som = 0
if n != 0:
    for i in range (1,n+1): 
        som = som + i 
print (som)

Als dit het antwoord was op een toets en je verbetert vrij streng, dan kan je hier een half puntje aftrekken. Waarom?

→ Terug naar de opgaven