Woordslang - Oplossing

Een mogelijke oplossing is de volgende:

start_dier = input("Geef een dier: ")
vervolg_dier = input("Geef een dier: ")

if start_dier[-2:].upper() == vervolg_dier[:2].upper():
    woordslang = start_dier + vervolg_dier[2:]
    print(woordslang.lower())
else:
    print("ongeldig woord")

De statements in het if-blok kun je ook als volgt programmeren:

start_dier += vervolg_dier[2:]
print(start_dier.lower())

→ Naar de vraag