Progra-MEER

MEER dan enkel programmeren

Workshops minimumdoelen informaticawetenschappen

07.01 Programmeren en Algoritmen

Er is in heel wat studierichtingen van de derde graad secundair onderwijs een nieuw vak Informaticawetenschappen bijgekomen. De inhoud van dit vak wordt gebaseerd op het nieuwe minimumdoel 07.01 Programmeren en Algoritmen. (Experten uit de Progra-MEER-groep hebben meegewerkt aan het opstellen van dit minimumdoel.) Voor heel wat leerkrachten wordt het een zware opdracht om op tijd hun lesinhouden aan deze nieuwe specifieke eindtermen aan te passen. We willen hierbij graag een handje helpen.

Een aantal workshops voor leerkrachten rond dit thema die we in 2023-2024 hierrond hebben georganiseerd, worden wellicht ook in 2024-2025 hernomen. Meer informatie volgt later.


Dit waren de workshops in 2023-2024 (in alfabetische volgorde):