Progra-MEER

MEER dan enkel programmeren

Algoritmiek (Gent)

Algoritmen, probleemoplossend denken en programmeren in Python

De nascholing richt zich tot leerkrachten secundair onderwijs die, gezien het alsmaar toenemende belang van informaticawetenschappen, meer achtergrond nodig hebben om een vak programmeren te kunnen geven (leerkrachten wiskunde, wetenschappen …). De nascholing vereist geen specifieke voorkennis, maar wel de wil en inzet om te leren programmeren in Python.

Deze nascholing bestaat uit twee modules van telkens twee dagen.

In de eerste module wordt de nadruk gelegd op het leren werken met de toegankelijke programmeertaal Python en een eerste kennismaking met algoritmen (hoe problemen oplossen gebruikmakend van de computer):

In de tweede module verschuift de aandacht naar probleemoplossend denken
en algoritmiek, en wordt daarbij verder geoefend in Python:

Voor de tweede module is basiskennis van programmeren in Python aanbevolen.

Praktisch

De sessies aan de Universiteit Gent gaan door op de volgende data (telkens twee ganse dagen):

De workshops gaan telkens door op Campus Sterre van Universiteit Gent.

Inschrijven gebeurt via IPVW-ICES van Universiteit Gent

Contacteer Veerle Fack voor meer informatie.