Nascholing Algoritmen en programmeren

Universiteit Gent richt in 2023-2024 een aantal nascholingen in voor leerkrachten 3e graad middelbaar onderwijs om hen te ondersteunen bij hun lessen Informaticawetenschappen, meer specifiek voor het behalen van het minimumdoel 07.01 Algoritmen en programmeren.

Modules

De nascholing bestaat uit 3 modules (waarvan 2 optioneel)

Module 1. Basiskennis programmeren in Python

Module 2. Algoritmen en programmeren

Module 3. Meer algoritmen en programmeren

(*) Voor Module 2 verwachten we een basiskennis Python van de deelnemers. Er is een online (zelf)test waarin de deelnemers kunnen nagaan of ze de vereiste voorkennis bezitten.

Lesmateriaal

Voor elk van de modules worden nota’s vrij ter beschikking gesteld. Hoewel in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten, bevatten ze heel wat materiaal dat rechtstreeks in de lessen kan ingezet worden.

Het lesmateriaal valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie Creative Commons-Licentie

Jaarplan

De leerinhoud die wordt behandeld, komt ruwweg overeen met het volgende aantal lesuren dat je op school nodig hebt om de leerstof te behandelen:

Modules 1+2 zijn bedoeld voor scholen waar voor informaticawetenschappen slechts 1 lesuur per week wordt voorzien, gedurende 1 jaar. Module 3 kan gebruikt worden in scholen die meer lesuren aan informaticawetenschappen hebben toebedeeld, of waar al in de 2e graad programmeren in Python wordt aangeleerd.

Lesgevers

Leen Brouns, Kris Coolsaet, Annick Van Daele, Dominiek Vandewalle.

Enkele van deze lesgevers waren nauw betrokken bij het opstellen van de minimumdoelen en/of de implementatie ervan in de leerplannen.

Praktisch

De lessen gaan door in de gebouwen van Universiteit Gent. Prijs: 100 EURO per dag, inclusief koffie/thee/water en broodjeslunch. Deelnemers moeten zelf een laptop meebrengen!

Maximum 20 deelnemers per sessie. Een sessie van 2 dagen moet volledig gevolgd (en betaald) worden. Inschrijven kan hier.

Andere initiatieven

Ook KU Leuven en Universiteit Hasselt richten nascholingen in rond dit thema. Meer informatie op de Progra-MEER website.