Zelftest Python

Omdat we voor Module 2 (en 3) van de nascholing een basiskennis Python verwachten, voorzien we een online zelftest waarmee je je kennis van Python kan toetsen.

Deze toets staat momenteel nog niet ter beschikking. Daarom geven hieronder alvast een overzicht van wat we met basiskennis Python bedoelen.

Verwachte basiskennis Python

Basiselementen van de programmeertaal:

Lijsten en strings

Goede programmeergewoonten: