Progra-MEER

MEER dan enkel programmeren

Algoritmiek (sessie aan Universiteit Gent)

Deze nascholing rond algoritmen, computationeel denken en programmeren is bedoeld voor leerkrachten die lesgeven over informatica, ICT of STEM in de 1e, 2e en 3e graad van het middelbaar onderwijs en die met programmeren willen beginnen of reeds programmeren in de klascontext behandelen.

Elke sessie bestaat uit twee delen: - Unplugged deel: aspecten van algoritmen en computationeel denken rond een thema, aangevuld met unplugged opdrachten (zonder computer); - Plugged deel: toepassing van de concepten uit het unplugged deel in de programmeertaal Python (met computer)

De doelstellingen van de nascholing zijn de volgende: - kennis verhogen rond algoritmen, computationeel denken, en programmeren; - verspreiden en ontwikkelen van voorbeeldmateriaal dat in de klas kan gebruikt worden; - netwerk uitbouwen tussen leerkrachten.

Voorkennis

Voor het plugged deel is basiskennis van programmeren aanbevolen. We gebruiken de programmeertaal Python en zullen die ook opfrissen. Het unplugged deel van elke sessie vereist geen specifieke voorkennis en kan ook gevolgd worden zonder basiskennis van programmeren. Contacteer ons indien je twijfelt over je voorkennis.

Praktisch

De sessies aan de Universiteit Gent gaan door op de volgende data (telkens van 13:30 tot 17:30): - dinsdag 17 januari 2017 - donderdag 9 februari 2017 - dinsdag 14 maart 2017 - donderdag 20 april 2017

Het aantal plaatsen is beperkt tot 25 deelnemers.

Kostprijs: 90 € voor de 5 sessies.

Je kan hier inschrijven.

Contacteer Veerle Fack voor meer informatie.